Vi farger rittet lilla!

For femte gang er Bufetat, region nord med som ARNs samfunnspartner. Gjennom samarbeidet ønsker partene å hedre fosterfamilier, øke kjennskapen til barnevernet og rekruttere flere fosterhjem.

I tillegg er et av målene å belyse viktigheten av en trygg oppvekst for barn og ungdom i Nord-Norge. Dette samarbeidet bygger opp om ARNs visjon om å være «mer enn bare et sykkelritt».

Tidligere år har Bufetat, region nord vært synlig langs alle etappene med lilla t-skjorter og luer. Dette, sammen med godt bemannede stands og andre aktiviteter, gir resultater. Etter rittet  i fjor var det en syvdobling i økning henvendelser fra personer som ønsket å vite mer om hvordan de kunne bli fosterhjem. Med erfaringene fra foregående år friskt i minne, skal suksessen videreføres og forhåpentligvis vekke interesse hos enda flere potensielle fosterfamilier. Vil du hjelpe til med å farge rittet lilla, så er det bare å ta kontakt via https://www.facebook.com/FosterhjemNordNorge 🙂