Trafikk

Trafikkavvikling i forbindelse med Arctic Race 2019.

Kart fjerde etappe inkl. rundløypa i Narvik.

Nedenfor finner du en foreløpig oversikt over trafikkavviklingen de to dagene Arctic Race sin fjerde etappe påvirker trafikken i store deler av Narvik kommune. Søndag 18 .august er det sykkel som gjelder. Planlegg godt, og la bilen stå parkert siste halvdel av dagen.

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn planene for et delvis bilfritt sentrum under Arctic Race of Norway i Narvik. Allerede lørdag 17. august vil det være områder som er stengt for gjennomkjøring og parkering.

Skal du kjøre bil gjelder følgende:

Lørdag 17. august

 • På morgenen avsperres parkeringsplassen i Ofotveien bak Domus-bygget
 • På ettermiddagen avsperres flere områder rundt Domus-bygget, deler av Frydenlundgata, Brugata fra sentrum og skolegården for Frydenlund skole

Søndag 18. august

 • På morgenen utvides betydelig avsperrede områder på Frydenlund med både forlengelse av Brugata, Frydenlundgata, veiene rundt Narvik kirke, Kirkegata, Parkveien, Alleen, Myrveien.
 • E10 på strekningen fra Grovfjordkrysset til Bjerkvik stenges fra ca 14.30-16.45
 • E6/E10 fra Bjerkvik til Stormyra stenges fra ca kl 14.30 til 17.00
 • E6 fra fra Stormyra til Narvik Nord stenges fra ca kl 15.00 til 17.15
 • E6 fra Narvik nord – igjennom Narvik sentrum – til sør for Narvik (Fagernestunnelen sørside) stenges fra ca kl 12.00 til 18.00.
 • Det er planlagt parkering i Teknologiveienområdet, og herfra er det gangavstand til sentrum
 • Fagernesveien stenges ved Narvik Havn fra kl 12.00 til 18.00. Det er mulig å parkere i området Havnens Hus – Ofoten Mek. Herfra er det gangavstand til sentrum.
 • Hele rundløypa i Narvik stenges for all trafikk fra kl. 10.00 til 18.00
  • flere områder rundt Domus-bygget, deler av Frydenlundgata, Brugata fra sentrum og skolegården for Frydenlund skole holdes stengt etter målgang til kl 22.00.

Informasjon om berørte riks- og fylkesveger vil også ligge på vegvesen.no og på Arctic Race sin nettside.

Vi ber alle berørte om å planlegge sin virksomhet i forhold til dette.
I forhold til akuttfunksjoner, helse, legevakt, brann, særskilte hendelser osv. i stengeperioden, koordineres disse av kun politi basert på mottatt melding/telefon og en vurdering av hver enkelt situasjon.

Parkering

Her vil det komme nærmere info.

Kollekivtrafikk

Her vil det komme nærmere info.

Mer informasjon

Trond Solberg: 41666740

Remi Einås: 45274189

Sigbjørn Normann: 922 49 880

Parkering: Kjell K. Dalelv: 913 55 979