Trafikk

Trafikkavvikling i forbindelse med Arctic Race 2019.

Kart fjerde etappe inkl. rundløypa i Narvik. Kart m. stengetidspunkter vei.

Kart med tider og områder for bilfritt sentrum i Narvik.

Oversikt stengte veier i forbindelse med alle etappene.

Nedenfor finner du en foreløpig oversikt over trafikkavviklingen de to dagene Arctic Race sin fjerde etappe påvirker trafikken i store deler av Narvik kommune. Søndag 18. august er det sykkel som gjelder. Planlegg godt, og la bilen stå parkert siste halvdel av dagen.

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn planene for et delvis bilfritt sentrum under Arctic Race of Norway i Narvik. Allerede lørdag 17. august vil det være områder som er stengt for gjennomkjøring og parkering.

Skal du kjøre bil gjelder følgende:

Lørdag 17. august

 • På morgenen avsperres parkeringsplassen i Ofotveien bak Domus-bygget
 • På ettermiddagen avsperres flere områder rundt Domus-bygget, deler av Frydenlundgata, Brugata fra sentrum og skolegården for Frydenlund skole

Søndag 18. august

 • På morgenen betydelig avsperrede områder for biltrafikk på Frydenlund betydelig med både forlengelse av Brugata, Frydenlundgata, veiene rundt Narvik kirke, Kirkegata, Parkveien, Alleen, Myrveien.
 • Hele rundløypa i Narvik stengt for all biltrafikk fra kl. 09.00 til 18.30. Delen som er en del av E6 vil være åpen 11.15-12.15
 • E6 fra krysset ved Hamsuns vei nord for Narvik – gjennom Narvik sentrum – til sør for Narvik (Fagernestunnelen sørside) stengt for biltrafikk fra kl 09.30 til 18.15. Strekningen vil være åpen midt på dagen fra 11.15 til 12.15
 • E10 på strekningen fra Grovfjordkrysset til Bjerkvik stengt for biltrafikk 14.30-17.05
 • E6/E10 fra Bjerkvik til Stormyra stengt for biltrafikk kl 14.45 til 17.20
 • E6 fra Stormyra til Narvik Nord stengt for biltrafikk kl 15.40 til 17.30
 • Fagernesveien stengt for biltrafikk ved Narvik Havn fra kl 09.00 til 18.30. Det er mulig å parkere i området Havnens Hus – Ofoten Mek. Herfra er det gangavstand til sentrum.
 • Det er planlagt parkering i Teknologiveienområdet, og herfra er det gangavstand til sentrum
 • Flere områder rundt Domus-bygget, deler av Frydenlundgata, Brugata fra sentrum og skolegården for Frydenlund skole holdes stengt for biltrafikk etter målgang til kl 22.00.

Informasjon om berørte riks- og fylkesveger vil også ligge på vegvesen.no og på Arctic Race sin nettside.

Vi ber alle berørte om å planlegge sin virksomhet i forhold til dette.
I forhold til akuttfunksjoner, helse, legevakt, brann, særskilte hendelser osv. i stengeperioden, koordineres disse av kun politi basert på mottatt melding/telefon og en vurdering av hver enkelt situasjon.

Info om legevakt søndag.

Parkering

Søndag 18. august i perioden kl 09.30-18.15 er det Narvik havn og området ved Teknologiveien som gjelder for parkering. Vakter vil veilede i området.

I åpningstiden av E6 igjennom sentrum fra 11.15 til 12.15 søndag vil det også være mulig å parkere i Trekantområdet, men da kun med adkomst via Sleggesvingen

Kollekivtrafikk

Informasjon fra Nordland fylkeskommune vedr. bussruter.

Mer informasjon

Trond Solberg: 41666740

Remi Einås: 45274189

Sigbjørn Normann: 922 49 880

Parkering: Kjell K. Dalelv: 913 55 979