Partnere

For at vi skal kunne gjennomføre Arctic Race of Norway i Narvik er vi avhengig av støtte fra det lokale og regionale næringslivet. Vi er så heldig at vi også i år har stor støtte fra næringslivet, både pengestøtte og ikke minst tjenester.  Er du en av dem som ønsker å støtte oss slik at gjennomføringen blir best mulig, kan du ta kontakt med oss på post@arnnarvik.no.