Om Race Village og salgsboder

Gjennom vertskapsavtalen med Arctic Race of Norway er Narvik kommune forpliktet til å levere tjenester og infrastruktur til gjennomføring av rittet, deriblant Race Village på torvet.

En av hovedoppgavene som vertskap for årets avslutningsetappe er å sørge for tilrettelegging og service for rittets offisielle samarbeidspartnere og egne vertskapspartnere. Dette gjøres blant annet gjennom opprettelse av markeds- og profileringsområdet «Race Village» i sentrum av Narvik.

Her har samarbeidspartnerne også vist stor vilje til å bidra til folkefest gjennom egne aktiviteter, konkurranser, smaksprøver og give-aways til besøkende. Også andre lokale markedsaktører ønskes hjertelig velkommen til arrangementet og Narvik kommune ved ARN Narvik ser dette som et viktig bidrag til å profilere Narvik som en mangfoldig og levende vertsby.

Gjennomføring av et slikt stort arrangement har forståelig nok en betydelig prislapp, og ARN Narvik er også avhengig av at næringsliv og andre bidrar med økonomi og tjenester til arrangementet. Det er derfor nødvendig at markedsaktører betaler avgift for bruken av arealer i sentrum disse dagene.

For ikke å utelukke aktører med ideelle og kulturelle formål, har ARN Narvik imidlertid besluttet en differensiering mellom kommersielle og ideelle markedsplasser. Dette er vurderinger som må håndteres og avklares med ARN Narvik direkte.