Infomøte beredskap

I dag hadde Arctic Race of Norway i samarbeid med Narvik kommune kalt inn til infomøte i bystyresalen. Beredskap og stengte veier var hovedfokus. Både næringslivsaktører, helse, infrastruktur som veg, vann, strøm og brann, Lødingen kommune (som har start på etappen) og politiet var til stede. 
– Det er et ønske å informere tidlig, så det er mulig å finne gode løsninger på det meste, sa Ole Skardal fra Arctic Race. Kom gjerne med innspill allerede, både når det gjelder utfordringer og erfaringer fra tidligere som bør gjøres noe med.